Podpora bývania by mala byť efektívnejšia

10. januára 2013
Podpora bývania by mala byť efektívnejšia

Okrem návrhu zákona o ŠFRB, tomu má napomôcť aj novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) by mal podľa jeho riaditeľky Dany Pištovej zlepšiť podmienky v oblasti bytovej politiky a zefektívniť existujúci systém podpory bývania.

“Ide najmä o vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a vytvorenie podmienok pre využitie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ),” uviedla pre agentúru SITA Pištová.

 

Riešenia hľadajú v nájomných bytoch

Riaditeľka fondu považuje za najdôležitejšie najmä poskytovanie zvýhodnenej podpory pre obstarávanie nájomného bývania, kde sa umožní vstup záujemcov zo súkromného sektora do výstavby sociálneho nájomného bývania v spolupráci so samosprávami.

“Pri obnove bytového fondu zvýhodnenými úrokovými sadzbami podporíme najmä komplexnú obnovu bytových domov, aby sa okrem zatepľovania obnovovali aj potrebné technické zariadenia v domoch – rozvody vody, plynu, elektriny, ako aj výťahy,” dodala Pištová. Dôležité však podľa nej bude aj použitie prostriedkov Európskej únie vo forme výhodných úverov na zatepľovanie bytových domov.

Zvýhodnené úvery a podpora

Fond bude venovať pozornosť aj bezbariérovému riešeniu bytových domov. V nich sa budú zriaďovať napríklad nové výťahy alebo iné technické zariadenia, ktoré odstránia bariéry bezproblémového pohybu. Podporovať bude aj odstraňovanie systémových porúch bytových domov.

Rozvoju rodinnej politiky má poslúžiť poskytovanie zvýhodnených úverov na výstavbu a kúpu bytov do vlastníctva pre mladých manželov vo veku do 35 rokov alebo pre domácnosti, ktorých členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. pre odchovancov detských domovov. Zníži sa výška splácania dlhu za úver po narodení dieťaťa vo výške 2 tis. eur.

Ako agentúra SITA už informovala, vláda v stredu schválila návrh zákona o ŠFRB, ako aj návrh novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Fond poskytuje podporu vo forme úverov s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny.

Výška podpory môže dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny, ak ide o odchovanca detského domova alebo člena domácnosti s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri obstarávaní bytov pre fyzické osoby a nájomných bytov pre samosprávy a súkromné subjekty môže byť úver najviac 65 tis. eur na byt.

Ak ide o modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí bytového domu alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu, podpora bude 30 eur až 500 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu.

Pri zatepľovaní domov bude úver najviac 60 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a najviac 100 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri bytovom dome.

V prípade výstavby alebo dostavby zariadení sociálnych služieb bude podpora najviac 760 eur na štvorcový meter podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov. Podpora na zateplenie zariadení sociálnych služieb bude najviac 100 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy, resp. 30 eur až 500 eur na štvorcový meter podlahovej plochy v prípade modernizácie týchto zariadení.

Návrh zákona o ŠFRB aj novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Páčil sa Vám článok?
reklama: