Výhody a nevýhody solárnej energie

5. júla 2016
Výhody a nevýhody solárnej energie

Slnečná energia a jej využitie má mnoho nesporných výhod.

Systémy využívajúce solárnu energiu sú už zo svojej podstaty vysoko decentralizované, bezpečné a nehrozia im problémy so zastavením dodávok alebo zvyšovaním cien. Väčšina solárnych systémov je tiež technicky jednoduchá, robustná a vyznačuje sa dlhou životnosťou a minimálnymi nárokmi na obsluhu. Významné je aj to, že sa tieto systémy (na rozdiel napríklad od vodných či veterných elektrární) dajú inštalovať aj v hustej mestskej zástavbe.

Post_cv2zz_xqelw.jpg

Vďaka uvedeným výhodám sa v mnohých štátoch využívanie solárnej energie intenzívne podporuje.

Treba ale spomenúť aj niektoré nevýhody využitia solárnej energie. 

Výhody solárnej energie

  • Slnko je v ľudskom merítku nevyčerpateľným zdrojom energie.
  • Nízke prevádzkové náklady, pretože slnečná energia je zadarmo.
  • Nenáročná obsluha.
  • Dlhá životnosť zariadení. Tá je zvyčajne garantovaná na 15 – 20 rokov. Po uplynutí tejto doby dochádza k postupnému znižovaniu účinnosti, pričom zariadenie vydrží funkčné až 50 rokov.
  • Vyrobená energia zo slnečného žiarenia môže nahradiť 20 – 50% potreby tepla na vykurovanie a 50 – 70% potreby tepla na ohrev vody v domácnosti.
  • Úspora fosílnych palív, ktorých spaľovaním nielen prispievame k otepľovaniu planéty, ale aj znečisťujeme prírodu emisiami SO2, CO2, NOx, prachových častíc.

Post_22 1.jpg

Nevýhody solárnej energie

  • Pretože prísun slnečného žiarenia počas roka kolíše, nemožno tento zdroj využiť ako samostatný zdroj tepla. Pre celoročné využitie je potrebné použiť doplnkový zdroj energie, ktorý bude pokrývať zvýšenú potrebu v čase, keď je slnečného žiarenia nedostatok.
  • Fotovoltaickú elektráreň nie je možné premiestniť ak sa odsťahuje majiteľ. Nižší výkon solárnych panelov je samozrejme aj pri snehovej pokrývke.
  • Pomerne vysoká počiatočná finančná investícia.
  • Pri inštalácii solárnej sústavy do existujúceho objektu sú nutné jeho úpravy (zateplenie, úprava vykurovacej sústavy, zmena doplnkového zdroja).
Páčil sa Vám článok?
reklama: